KONKURS

Konkurs został rozstrzygnięty w marcu 2015 roku. Jako zwycięzcę wyłoniono kierowaną przez Patryka Żurawskiego pracownię PL Studio. Wspólnie z pracownią zespół kuratorów pod kierownictwem dr. Trybusia rozpoczął w marcu ścisłą współpracę. Kolejne spotkania doprowadziły do wypracowania wspólnej koncepcji plastycznej ekspozycji. Współpraca był niezwykle intensywna. W jej efekcie, w drugiej połowie 2015 roku otrzymaliśmy koncepcję architektoniczną całej wystawy głównej i projekt połowy gabinetów. Resztę gabinetów zaprojektowano już w 2016 roku.

Konkurs dwuetapowy na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej sal ekspozycyjnych wystawy głównej Muzeum Warszawy

2014-12-23 Odpowiedzi na pytania.pdf
2014-12-18 Wyjaśnienia dot. przedmiotu Konkursu i Regulaminu – II etap Konkursu.pdf

Indywidualne zalecenia Sądu Konkursowego dla autorów prac konkursowych – Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu Konkursu.pdf
2014-12-11 Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu Konkursu.pdf
2014-11-28 Ogloszenie o zmianie Regulaminu Konkursu.pdf
2014-11-28 Wyjasnienia dot. Regulaminu i przedmiotu Konkursu.pdf
2014-11-25 Wyjaśnienia Organizatora dot. przedmiotu Konkursu.pdf
2014-11-14 Uczestnicy konkursu na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej sal ekspozycyjnych Wystawy Głównej Muzeum Warszawy – info.pdf
2014-11-07 Uczestnicy konkursu na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej sal ekspozycyjnych Wystawy Głównej Muzeum Warszawy – info.pdf

2014-11-03 Załącznik nr 1 do regulaminu – założenia.pdf

2014-11-03 Wyjaśnienia treści regulaminu.pdf

2014-10-31 Wyjaśnienie treści regulaminu.pdf

2014-10-28 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

2014-10-22 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

2014-10-20 Ogłoszenie o konkursie.pdf

Załącznik nr 1 – Regulamin konkursu – rewizja 2.pdf
Załącznik nr 2.zip
Załącznik nr 3.pdf
Załącznik nr 4.pdf
Załącznik nr 5.pdf
Załącznik nr 6.pdf
Załącznik nr 7.zip
Załącznik nr 8.zip
Program konserwatorski.zip (UWAGA! rozmiar pliku: 263 MB)
Rzuty pięter do programu konserwatorskiego.pdf
Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej listy uczestników.pdf
Srebra – muzealia zdjęcia.pdf

Projekt pn. „Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie”, współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”

finansowanie